Vizyonumuz

Çağın gerektirdiği bilimsel ve sosyal donanıma sahip,
sorumluluk duygusu yüksek, topluma ve kendine saygılı,
çevreye ve insan haklarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını
özümsemiş, vatan ve millet sevgisi ile dolu bireyler
yetiştirmektir.