Eğitim Felsefemiz

Sürekli değişerek gelişen dünyamızda, ulusların mutlu
geleceğini bugünün çocukları belirleyecektir. Çünkü onların
okulda kazandığı bilgi, birikim ve tecrübeler tüm yaşantılarını
yönlendirecektir. Bu, ancak iyi bir eğitimle mümkündür. Bilgi
Okullarının amacı; eğitimin her aşamasında Atatürkçü, çağdaş,
araştırmacı, disiplinli, özgüvenli ahlaki değerlere sahip ve mutlu
gençler yetiştirmektir. İnanıyoruz ki böyle nitelikli bir eğitim
çocuklarımızın hakkıdır.
Bilgi Okulları’nda eğitim, öğrenmeyi sevmek ve istemekle eş
anlamlıdır. Buna ulaşmanın sırrı, çocuk ve gençlerin zengin
hayal dünyası ile ürettiği yaratıcı fikirlerin
desteklenmesidir.